เสรีภาพในการแสดงออก

China_Urumqi-w

ทุกๆ คนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีเสรีภาพในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น เสรีภาพในที่นี้สามารถแบ่งออกได้หลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เสรีภาพดูเป็นเรื่องน่าสนใจมากก็คือ เสรีภาพในการแสดงออก นี่คือสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เราทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกด้านการสื่อสารความรู้สึก ความคิดเห็นต่างๆ ออกไปได้อย่างอิสระ จะด้วยการพูด การแสดงออกด้วยท่าทางหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านตัวหนังสือก็ตามที ทั้งการผ่านบนหน้ากระดาษหรือสมัยนี้ผ่านโลกออนไลน์รวมไปถึงการแสดงออกด้วยรูปแบบอื่นๆ เช่น การถ่ายภาพ การใช้เสียงเพลง การใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกราฟิก รวมไปถึงการค้นคว้า การเข้าถึง การค้นหาข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่ถูกส่งผ่านการสื่อสารและการเผยแพร่ต่างๆ ด้วย

ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก

หากกล่าวแค่ระดับปัจเจกบุคคลเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งที่ทำให้คนทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตนเองออกมาได้ แม้การแสดงออกดังกล่าวจะแตกต่างไปจากคนอื่นหรือไม่ได้ถูกมองจากสังคมมากนักทั้งเรื่องการแต่งตัว, การขึ้นสเตตัสผ่านเฟสบุ๊ค, ความชอบในตัวศิลปินดารา รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่ถูกแสดงออกมาด้วย นอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้หากช่วงเวลาใดที่กำลังพบเจอกับเรื่องราวไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือกระบวนการความไม่ยุติธรรมในประเทศที่ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ เช่น การถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบน การโพสต์ภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่เรื่องของคำพูดผ่านโลกออนไลน์เพื่อเรียกร้องเสรีภาพทางการแสดงออกเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ต่อมาเป็นเรื่องระดับชุมชนและระดับประเทศ เสรีภาพทางการแสดงออกคือเรื่องสำคัญที่เป็นการบ่งบอกถึงการสื่อสารระหว่างผู้คนในชุมชนกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ เพื่อสะท้อนให้พวกเขาเหล่านั้นได้มองเห็นถึงปัญหาแล้วเกิดการปรับปรุงแก้ไขหรือเกิดการป้องกันเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก

เสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ ทีเกิดขึ้นภายในชุมชนหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการแสดงออกในระดับสากลที่หลายคนรู้ได้ทันทีว่าการแสดงออกอย่างมีเสรีภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับ ไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงออกในระดับเล็กๆ เท่านั้น แต่ในระดับโลกหรือระดับสากลสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้ความสำคัญด้วย

สำหรับประเทศไทยเสรีภาพในการแสดงออกถูกรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหลายๆ ฉบับที่ผ่านมา กระนั้นแม้จะมีการบัญญัติเสรีภาพในการแสดงออกเอาไว้แต่ก็จะมีข้อบัญญัติบางอย่างในลักษณะของข้อห้ามเอาไว้ด้วยเหมือนกันทำให้คนไทยหลายคนมองว่าแท้จริงแล้วการออกบทบัญญัติเหล่านี้เป็นเพียงการออกให้เหมาะสมแค่นั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากใครคิดว่าการแสดงออกทางเสรีภาพยังไม่มากพอก็ลองแสดงออกในสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆ มองเห็นชัดเจนกว่านี้ก็ได้