สิทธิในการเลือกตั้งจำเป็นต่อมนุษย์อย่างไร

How to vote in elections

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงต้องกระทำเมื่อวาระดังกล่าวมาถึง จริงๆ แล้วอาจบอกได้ว่ามันคือหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่เชิงเนื่องจากหากคุณไม่ได้ทำการเลือกตั้งแล้วจะมีผลกระทบบางอย่างตามมาด้วยเหมือนกัน ทว่าวันนี้เราไปพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไร และถ้าการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงคนไทยเราควรออกไปใช้สิทธิดีหรือไม่ เป็นเรื่องที่หลายคนยังคงมองข้ามกันอยู่แต่มันคือเรื่องที่ควรต้องศึกษาให้มาก

สิทธิในการเลือกตั้ง

ต้องบอกว่าสิทธิของการเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิที่ทำให้ความมั่นคงและความดำรงอยู่ของประเทศยังคงเดินหน้าต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้การไม่ยอมไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการพยายามขัดขวางการเลือกตั้งเป็นสิ่งรุนแรงมากๆ อีกทั้งยังถือว่าเป็นการผิดกฎหมายด้านการเลือกตั้งอีกต่างหาก เมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิสำคัญที่ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถทำได้นั่นคือการออกไปเลือกตั้งโดยแสดงความต้องการของตนเองออกมา ต้องการเลือกบุคคลไหน, พรรคไหน หรือถ้าใครไม่ต้องการเลือกอะไรเลยสามารถกาไปที่ช่อง vote no ได้เหมือนกัน

ความคิดพื้นฐานง่ายๆ อีกอย่างสำหรับคนที่ไม่ต้องการการเลือกตั้งแต่ดันกลับต้องการอาศัยในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยแค่ฟังก็ดูย้อนแย้งแปลกๆ แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้การมีสิทธิเลือกตั้งได้จึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนพึงกระทำ เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าต่อให้เราไม่ได้ต้องการเลือกพรรคไหนเลยอย่างน้อยเราก็ทำให้คนในประเทศรู้ว่าเราแสดงออกมาชัดเจน ดีกว่าคนที่ออกไปประท้วง ไม่สนับสนุน จนทำให้ประเทศเดือดร้อนเนื่องจากการบริหารงานของภาครัฐไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเอง แต่ตอนเลือกตั้งที่เขาให้สิทธิคุณไปเลือกคนที่ต้องการเข้าไปทำงานบริหารประเทศแทนดันกลับไม่ยอมไป

สำหรับกลุ่มคนที่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายของประเทศไทยคือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทยหรือถ้ามีการแปลงสัญชาติต้องทำมาอย่างน้อย 5 ปี, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, มีรายชื่อในทะเบียนบ้านพื้นที่ที่ตนเองจะมีสิทธิเลือกตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่จนถึงวันเลือกตั้ง

กรณีบุคคลต้องห้ามหรือไม่ได้มีสิทธิในการเลือกตั้งคือ ภิกษุ, สามเณร, นักบวช / เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง / โดนคุมขังตามหมายศาลหรือคำสั่งตามกฎหมาย และคนวิกลจริต สติไม่สมประกอบ บุคคลเหล่านี้แม้มีสิทธิพื้นฐานด้านการเลือกตั้งแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ควรเข้าไปเลือกตั้งเพื่อความปลอดภัยและเงียบสงบในคูหาเลือกตั้งจะดีกว่า ดังนั้นใครรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ก็ควรใช้ก่อนจะเสียสิทธิ์