สิทธิมนุษยชนของคิวบา

Cuba's human rights

ในปัจจุบันนี้สิทธิมนุษยชนของประเทศคิวบา กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวหาว่ารัฐบาลคิวบา กำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และการจำคุกผู้คนโดยพลการ รวมทั้งการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น องค์การนิรโทษกรรมสากล หรือองค์การสิทธิมนุษยชน กำลังได้รับความสนใจในการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้กำหนดให้สมาชิกของกลุ่มนี้เป็นนักโทษด้านมโนธรรมเช่น นาย Óscar Elías Biscet

นอกจากนี้คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยในคิวบาซึ่งนำโดยอดีตประมุขแห่งรัฐ นาย Václav Havel , สาธารณรัฐเช็ก นาย JoséMaría Aznar ของสเปน , Patricio Aylwin แห่งชิลีถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพลเมือง

กฎหมายของประเทศคิวบา ได้จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของสมาคมการชุมนุม , การเคลื่อนไหว , การกดขี่ ความกังวลในด้านนี้ ยังได้รับการแสดงออกเกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการของ Human Rights Watch ถึงแม้ว่าคิวบาจะบัญญัติข้อกฎหมายนี้ออกมาอย่างเป็นทางการ จวบจนกระทั่งปี 1992 มาถึงตอนนี้ คือ ” อนุญาตให้มีการแสดงออกทางศาสนามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และอนุญาตให้กลุ่มมนุษยธรรมดำเนินกิจการทางศาสนาได้ แต่รัฐบาลก็ยังคงควบคุมในเรื่องศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสถาบันกลุ่มในเครือและบุคคลผู้ศรัทธา ” ซึ่งกองเซ็นเซอร์ในคิวบายังเป็นศูนย์กลางของการร้องเรียนเรื่องราวเหล่านี้

จากรายงานของ Human Rights Watch ในปี 2017 รัฐบาลของคิวบายังคงใช้การคุมขังตามอำเภอใจเพื่อคุกคามประชาชน รวมทั้งข่มขู่วิจารณ์นักกิจกรรมอิสระฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยรายงานฉบับนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมาธิการคิวบาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการปรองดองแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนอิสระซึ่งขาดการอนุมัติอย่างเป็นทางการและได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมายจากรัฐบาลคิวบา ได้รับรายงานการกักขังประชานชนอย่างพลการมากกว่า 7,900 รายงาน นับตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2016 ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุด ถ้าดูจากค่าเฉลี่ยรายเดือนของการคุมขังในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้เองในปี 2016 ในยุคสมัยของประธานาธิบดี Barack Obama แห่งสหรัฐ จึงอยากทำเรื่องนี้ให้ถูกต้อง เขาเดินทางไปคิวบาทั้งหมด 3 วัน ซึ่งเป็นการเยือนของผู้นำสหรัฐในรอบ 88 ปี รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อย่างแนบแน่นที่สุดนับตั้งแต่ที่สหรัฐกับคิวบาเลิกข้องเกี่ยวระหว่างกันหลังจากการปฏิวัติของอดีตผู้นำคอมมิวนิสต์ Fidel Alejandro Castro Ruz ตอนปี 1959

Barack Obama มีกำหนดการเข้าประชุมกับประธานาธิบดี Raúl Castro ณ ทำเนียบรัฐบาลในกรุง Havana ส่วนหัวข้อการพูดคุย ก็จะเน้นไปที่การปฏิรูประบอบประชาธิปไตย , การเปิดกว้างทางด้านเศรษฐกิจ – การค้า , ส่วนเรื่องที่ Barack Obama พูดย้ำอีกเรื่อง คือการผลักดันให้ประธานาธิบดี Raúl Castro ยอมรับเรื่องเสรีภาพในการพูดรวมทั้งแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั้งประเทศต้องการให้แก้ไขมากที่สุดอีกด้วย