สิทธิต่างๆ สำหรับคนพิการ

Rights for the disabled

คนพิการทุกคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นเกิดมาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปได้ ไม่ว่าอวัยวะส่วนใดก็ตามหากขาดหายไปหรือใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนที่เคยเป็นเรามักนับรวมให้เป็นผู้พิการทั้งหมด เมื่อเป็นแบบนี้พอการช่วยเหลือตนเองไม่ดีจึงจำเป็นต้องมีการมอบสิทธิสำหรับคนพิการให้มากกว่าคนปกติทั่วไป เราลองมาดูกันว่าสิทธิพื้นฐานของคนพิการมีอะไรกันบ้างและเหมาะสมหรือไม่

สิทธิสำหรับคนพิการ

  1. ได้สิทธิทางการแพทย์โดยเฉพาเรื่องของการพยายามฟื้นฟูความสามารถ สมรรถภาพร่างกายตนเองให้กลับมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือดูแลตนเองให้กลับมาสมบูรณ์มากที่สุด
  2. สิทธิทางการศึกษา ให้เกิดการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนกับคนพิการทุกประเภท เช่น คนพิการทางสายตาก็มีโรงเรียนสำหรับสอนโดยเฉพาะ, พิการทางการได้ยินและการพูดก็มีโรงเรียนเฉพาะทาง เป็นต้น
  3. การคุ้มครองให้มีงานทำและการส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อให้คนพิการทุกคนสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้โดยไม่เป็นภาระกับคนในบ้านหรือผู้ที่ต้องพักอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน
  4. สิทธิด้านสังคมกับสวัสดิการต่างๆ เช่น มีกลุ่มช่วยเหลือเรื่องกฎหมาย, การมีล่ามภาษามือเวลาดูทีวี เป็นต้น เป็นสิทธิที่คนพิการพึ่งได้รับจากคนในสังคมที่มีสภาพร่างกายครบ 32 ประการ
  5. สิทธิเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นอีกเรื่องที่พวกเขาควรได้สิทธิที่ทำให้ไม่รู้สึกโดนทอดทิ้งในสังคม เช่น ทางเดินคนตาบอด, ทางลาดชันสำหรับรถเข็น ฯลฯ
  6. สิทธิด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการสร้างอาชีพ เรารู้ดีว่าการสร้างอาชีพหลายๆ อาชีพจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อเอามาลงทุนก่อน แต่ส่วนใหญ่หากคนพิการไปกู้ยืมก็มักไม่ผ่านด้วยถูกมองว่าไม่น่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้
  7. สิทธิเรื่องที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของคนพิการ เป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตให้กับคนพิการมากขึ้น ให้บ้างคนสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่น การทำห้องน้ำสาธารณะสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เป็นต้น
  8. สิทธิอื่นๆ ตามความเหมาะสม เรื่องสุดท้ายคือสิทธิอื่นๆ ตามความเหมาะสมให้กับคนพิการเหล่านี้เพื่อให้พวกเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่รู้ว่าตนเองเป็นส่วนด้อยของสังคม เช่น ลดค่าโดยสาร, อาสาช่วยเหลือคนพิการ เป็นต้น

สิทธิ์เหล่านี้เป็นสิทธิ์ที่คนพิการทุกคนควรได้รับ ลำพังพวกเขาเกิดมาก็น้อยใจในโชคชะตามาก่อนอยู่แล้ว หากมีคนในสังคมไม่สนใจมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ คนพิการเหล่านี้ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกัน ไม่ช่วยคนไทยก่อนแล้วจะไปช่วยเหลือใคร