ความรุนแรงที่นำไปสู่ความพิการ

Violence Leading to Disabilities

เรื่องของความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอแน่นอน ขึ้นชื่อว่าความรุนแรงในภาพแห่งความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้วมักมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดีที่หลายคนได้รับ ทั้งในเรื่องของการสูญเสียด้านต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน ชีวิต หรือหากไม่ได้ถึงขั้นชีวิตความรุนแรงในหลายๆ ด้านก็นำพาให้เกิดความพิการได้เหมือนกัน คิดดูว่าจากคนปกติต้องกลายสภาพเป็นคนพิการมันคงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเท่าไหร่นักแน่นอนและคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่เรารักด้วย

เรื่องของความรุนแรงที่สามารถนำไปสู่ความพิการได้

ความรุนแรงเป็นการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสาเหตุทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และฝีมือจากมนุษย์ ส่วนในอีกมุมมองความรุนแรงคือสิ่งที่เข้ามาสกัดกั้นศักยภาพต่างๆ ของชีวิตทำให้ไม่สามารถดำรงต่อไปได้อย่างควรจะเป็นซึ่งมองในมุมไหนเรื่องของความรุนแรงก็ไม่เคยเป็นเรื่องดีเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ถึงแม้รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าการใช้ความรุนแรงหรือการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องดีก็ยังมีคนจำนวนมากชอบใช้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นกับทั้งคนรอบข้าง สังคม จนบานปลายถึงขั้นความสูญเสีย บางกรณีหากเสียชีวิตก็ว่าแย่แล้วแต่หากความรุนแรงนำไปสู่ความพิการมันยิ่งเป็นเรื่องที่เกินกว่าคำว่าเสียใจไปอีก จากคนดีๆ ที่ต้องกลายสภาพเป็นคนทุพพลภาพมันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแน่หากเกิดขึ้นกับใคร สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมยังคงมีให้เห็นอยู่ร่ำไปและไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น

หากเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจนนำไปสู่ความพิการ เช่น ลมพัดต้นไม้มาทับหลังคาบ้านซึ่งมีคนอยู่ด้านในแล้วไปโดนคนด้วยแบบนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครห้ามได้ การเกิดอุบัติเหตุรถตัดหน้าจนกลายเป็นความรุนแรงถึงขั้นพิการก็คงต้องหาคนรับผิดชอบไปตามสภาพ แต่ความรุนแรงที่หลายคนรับไม่ได้อย่างมากยิ่งถึงขนาดก่อให้เกิดความพิการด้วยคือความรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเอง ทั้งการตบตี ฆ่าฟันกัน เพื่อเหตุผลบางอย่าง อาทิ ความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกัน, ความเห็นของการตัดสินไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งส่วนใหญ่ความรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความคิดไม่ลงรอยกันมากกว่า

เข้าใจดีว่าแต่ละคนย่อมมีพื้นฐานประสบการณ์ชีวิต ความรู้สึกนึกคิดต่างกันออกไป แต่ถึงแม้ความต่างนั้นจะมีมากขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถใช้ความรุนแรงตัดสินคนที่เห็นต่างได้ การกระทำแบบนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ที่มีอารยธรรม มีสังคมอันสูงส่งเขาทำกัน หยุดสิ่งเหล่านี้ก่อนจะเสียหายไปมากกว่าเดิมดีกว่า