ความรุนแรงต่อสตรี

violence_women

ขึ้นชื่อว่าความรุนแรงคงไม่มีใครชอบหรืออยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ปัญหาที่เรามักพบเจอกันอยู่เสมอก็คือ สุภาพสตรีหรือเพศหญิงมักเป็นเพศที่พบเจอกับความรุนแรงอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เกิดองค์กรต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือสตรีที่ถูกความรุนแรงมากมาย ปัญหาความรุนแรงต่อสตรียังคงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆ ที่ไม่ได้มองว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังอีกต่อไปแต่จำเป็นต้องมองให้ออกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทั้งหมด เรามักพบว่าความรุนแรงต่อสตรีส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัวที่ชอบอ้างว่าเป็นเรื่องในบ้านคนอื่นไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่ง แต่จริงๆ แล้วนี่คือความผิดด้วยกันทั้งสิ้น

ว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อสตรี

ด้วยหลายฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสตรีและความไม่ถูกต้องสำหรับการกระทำอันรุนแรงต่อสตรีส่งผลให้มีการกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงในสตรี และเด็กสากล สิ่งทีเราได้พบเห็นจากการกำหนดวันดังกล่าวนี้คือทั่วทั้งโลกสตรียังคงเป็นเพศที่ถูกกระทำความรุนแรงอยู่เสมอ ทั้งประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา ยิ่งประเทศด้อยพัฒนาไม่ต้องพูดถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้มีประชากรบนโลกจำนวนมากเกิดการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มสำหรับการรณรงค์ไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นอีกในสังคม

ในส่วนของประเทศไทยแม้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ความรุนแรงต่อสตรียังคงมีให้พบเห็นกันอยู่เสมอ ประเภทสามีทำร้ายร่างกายภรรยา เพื่อนทำร้ายเพื่อน คนแปลกหน้าทำร้ายร่างกาย จิตใจ ผู้บริสุทธิ์ และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดและไม่สมควรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้น มันแสดงให้เห็นว่าแม้หลักพระพุทธศาสนาจะดีขนาดไหนแต่หากไม่เข้าไปถึงจิตใจมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงคนๆ หนึ่งให้กลับมายึดหลักอันสมควรได้ ความรุนแรงต่อสตรียังคงเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันแม้จะบอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ตามที

ความรุนแรงต่อสตรีหากทำให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งมากขึ้นก็คือ การใช้ความรุนแรงทุกกรณีอันสืบเนื่องจากความต่างระหว่างบุรุษกับสตรี ทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งร่างกาย จิตใจ กับสตรี ความรุนแรงดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกมิติของสังคม จะในครอบครัว สถานที่ทำงาน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายและน่ากลัวไม่น้อยสำหรับเพศหญิง สิ่งเหล่านี้จึงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกคนด้วยว่ามีความเป็นมนุษย์มากน้อยขนาดไหน หากทุกคนเข้าใจรับรองว่าความรุนแรงต่อสตรีหรือต่อใครก็ตามจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน แต่หากยังคิดไม่ได้มันก็แย่เหมือนกัน