กรณี

เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพของทุกคน

เสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของพวกเราทุกคน ยิ่งเสรีภาพของการแสดงออกยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากด้วย เพราะการได้แสดงออกอย่างเต็มที่แล้วไม่รบกวนเสรีภาพของคนอื่น เป็นการแสดงตัวตนของตัวเอง รวมถึงระบายออกถึงสิ่งที่อัดอั้นเอาไว้ด้วย บางทีการได้แสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสม อาจจะดีกว่าการเก็บกดเอาไว้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมด้านลบก็เป็นได้ มาดูกันว่าเสรีภาพการแสดงออกที่ควรจะเป็นเสรีภาพของทุกคนมีเรื่องอะไรบ้าง

เสรีภาพเรื่องเพศ

ย้อนกลับไปสัก 10 ปีที่แล้ว การแสดงออกว่าตัวเองเป็นเพศอื่นนอกจากเพศชาย หรือ เพศหญิงนั้น เป็นเรื่องยากมาก การทำแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการแสดงว่าตัวเองนั้นป่วย แปลกประหลาดกว่าคนอื่น อาจจะโดนมองอย่างรังเกียจจากคนรอบข้าง และ ครอบครัว แต่ตอนนี้เสรีภาพเรื่องเพศเปิดกว้างมากขึ้น การแสดงตัวว่าเป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไป หลายครอบครัวเปิดใจยอมรับได้มากขึ้นหากสมาชิกในบ้านเป็นกลุ่มเพศทางเลือก รวมถึงเรื่องงานที่ไม่ได้ถูกปิดกั้นด้วยเรื่องเพศอีกต่อไปแม้จะไม่ได้เสรีภาพแบบเปิดกว้าง 100% แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น อีกไม่นานเราทุกคนสามารถเปิดเผยเพศของตัวเองได้

เสรีภาพทางการเมือง

หนึ่งในหัวข้อที่ถกเถียงจนทำให้คนในประเทศเราแตกออกเป็นสองส่วนก็คือ เรื่องของการเมือง ไทยเราตั้งแต่ยุคเหลืองแดงเป็นต้นมา ทำให้คนไทยเราไม่สามารถแสดงเสรีภาพทางการเมืองของตัวเองได้ชัดเจนอีกต่อไป ยิ่งในยุคนี้แม้จะเหมือนว่าการเมืองจะเบาลง (บ้าง) แต่เอาเข้าจริงการแสดงแนวความคิดทางการเมืองแบบเต็มที่ ก็ทำไม่ได้ เพราะหากทำอาจจะไม่ปลอดภัย และโดนผลักออกไปจากวงสังคมของตัวเองได้ ไม่เพียงแค่การแสดงแนวคิดการเมืองของพรรคเท่านั้น รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลด้วย หากเป็นเชิงบวกก็ไม่เป็นไร แต่หากเป็นด้านตรงข้ามก็คงต้องเก็บไว้ในใจจะดีกว่า

เสรีภาพด้านความเชื่อ

ประเทศไทยเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดเสรีภาพมากด้านความเชื่อ ไทยเราแม้คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ แต่เราก็เปิดกว้างทุกความเชื่อที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม ซิกข์ จนถึงกลุ่มความเชื่อลัทธิต่างๆ มากมาย ทุกความเชื่อสามารถเข้ามาเผยแพร่ได้หมด ไม่มีการปิดกั้นใดๆ เลย รวมถึงเสรีภาพของคนที่ไม่นับถือความเชื่อใดๆ เลย สังคมไทยเราก็มีเหมือนกัน ถือว่าเปิดกว้างมากแถมพวกเราอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลกันไป อันนี้ก็หวังว่าในอนาคตเราจะเปิดกว้างมากขึ้นอีกในอนาคต