อดทนทางศาสนา

Religious Intolerance

ทุกศาสนาบนโลกใบนี้มีหลักคำสอนแตกต่างกันออกไปแต่ความเหมือนในความต่างนี้ก็คือ จุดมุ่งหมายของทุกศาสนา ต้องการสอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข หลักการหนึ่งของทุกศาสนาที่มักสอนเหมือนๆ กันคือ หลักของความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ รอบตัวเรา สำหรับประเทศไทยที่พระพุทธศาสนา คือศาสนาประจำชาติก็จะขออธิบายเกี่ยวกับการอดทนทางศาสนาว่ามีเรื่องราวใดเกี่ยวข้องและมีความน่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง ว่าด้วยเรื่องการอดทนทางศาสนา หากว่าตามหลักพระพุทธศาสนาความอดทนก็คือ ขันติ ซึ่งหมายถึง ความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งรอบตัวต่างๆ อันทำให้เกิดทุกข์ทั้งด้านร่างกาย วาจา จิตใจ เช่น การอดทนต่อสภาพาอากาศที่ร้อนจัด, หนาวจัด การอดทนต่อคำพูดส่อเสียด คำดูหมิ่น คำด่า, อดทนต่อการเจ็บป่วยของร่างกาย, อดทนต่อความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ ขันติตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องการให้ทุกคนรู้จักกับความอดทนอดกลั้นจนถึงที่สุดนั่นเอง ความแตกต่างของการอดทนกับความอดกลั้น ความอดทน คือ การพยายามรู้จักระงับอารมณ์ ความรู้สึก ต่อปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน Read More …

ความรุนแรงต่อพลเมืองต่างชาติ

Violence against Foreign Citizens

ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองประเทศใดก็ตามแต่การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและต้องไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ ทุกคนทีเกิดมาบนโลกนี้เมื่อวัดเรื่องของความเป็นมนุษย์จัดได้ว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมด ด้วยเหตุนี้การใช้ความรุนแรงจึงไม่ควรเกิดขึ้นกับสังคมที่เติบโตมาอย่างมีวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมอันงดงาม เป็นโลกที่อยู่มายาวนานหลายพันปี ในปัจจุบันเรายังมักเห็นความรุนแรงต่อพลเมืองต่างชาติเกิดขึ้นมากมาย เอาแค่เมืองไทยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวแต่ละปีเข้ามาหลายล้านคน ความรุนแรงบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นทำเอาคนไทยด้วยกันถึงขั้นอายไม่น้อย ว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อพลเมืองต่างชาติ หลายคนรู้ดีว่าเมืองไทยของเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมายทั้งเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์หรือมนุษย์เป็นคนจัดการขึ้นมาเองก็ตาม ด้วยเหตุนี้แต่ละปีเงินต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราจึงค่อนข้างเยอะมากเพราะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมหาศาลหลักล้านคนในแต่ละปี ความมุ่งหวังของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมายังเมืองไทยก็คือการได้พบกับธรรมชาติอันแสนสวยงาม วัฒนธรรมคนไทยที่อ่อนช้อย อาหารไทยรสเลิศ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เชิดชูความเป็นไทยมาอย่างยาวนาน แต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น และยังคงเห็นว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ก็คือ การใช้ความรุนแรงต่อพลเมืองต่างชาติ เริ่มตั้งแต่การขูดรีดด้วยการบอกค่าโดยสารแพงๆ เพื่อเอาเงิน, การทำร้ายร่างกายจะเหตุปะทะกันธรรมดา ไปจนถึงเรื่องของการพยายามทำร้ายร่างกายเพื่อหวังประทุษร้าย อาทิ การชิงทรัพย์, การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับพลเมืองต่างชาติที่เขาตั้งใจมาเที่ยวด้วยซ้ำ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมทำให้เมืองไทยเสียภาพลักษณ์ในสายตาต่างชาติไม่น้อย มีหลายข่าวหลายคดีที่ชาวต่างชาติหลายคนยังคงจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ไม่มีวันลืมเลือน เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆ ไม่ใช่แค่ในสายตาชาวต่างชาติเท่านั้นแม้แต่คนไทยด้วยกันเองยังมองว่าการใช้ความรุนแรงต่อชาวต่างชาติหลายๆ เรื่องเป็นความโหดร้ายเกินกว่าจะยอมรับได้จริงๆ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยหรือคนในประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศยังคงทำกันอยู่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุหรือความต้องการอะไรกันแน่ ไม่ว่าจะเดินทางไปส่วนไหนของโลกใบนี้ทุกคนย่อมอยากพบเจอกับความสุขด้วยกันทั้งนั้น มันคงดีกว่าแน่ๆ หากเราทุกคนเลิกใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อพลเมืองต่างชาติแล้วหันมาทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน Read More …

เสรีภาพในการแสดงออก

China_Urumqi-w

ทุกๆ คนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีเสรีภาพในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น เสรีภาพในที่นี้สามารถแบ่งออกได้หลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เสรีภาพดูเป็นเรื่องน่าสนใจมากก็คือ เสรีภาพในการแสดงออก นี่คือสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เราทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกด้านการสื่อสารความรู้สึก ความคิดเห็นต่างๆ ออกไปได้อย่างอิสระ จะด้วยการพูด การแสดงออกด้วยท่าทางหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านตัวหนังสือก็ตามที ทั้งการผ่านบนหน้ากระดาษหรือสมัยนี้ผ่านโลกออนไลน์รวมไปถึงการแสดงออกด้วยรูปแบบอื่นๆ เช่น การถ่ายภาพ การใช้เสียงเพลง การใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกราฟิก รวมไปถึงการค้นคว้า การเข้าถึง การค้นหาข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่ถูกส่งผ่านการสื่อสารและการเผยแพร่ต่างๆ ด้วย ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก หากกล่าวแค่ระดับปัจเจกบุคคลเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งที่ทำให้คนทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตนเองออกมาได้ แม้การแสดงออกดังกล่าวจะแตกต่างไปจากคนอื่นหรือไม่ได้ถูกมองจากสังคมมากนักทั้งเรื่องการแต่งตัว, การขึ้นสเตตัสผ่านเฟสบุ๊ค, ความชอบในตัวศิลปินดารา รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่ถูกแสดงออกมาด้วย นอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้หากช่วงเวลาใดที่กำลังพบเจอกับเรื่องราวไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือกระบวนการความไม่ยุติธรรมในประเทศที่ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ เช่น การถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบน การโพสต์ภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่เรื่องของคำพูดผ่านโลกออนไลน์เพื่อเรียกร้องเสรีภาพทางการแสดงออกเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ต่อมาเป็นเรื่องระดับชุมชนและระดับประเทศ เสรีภาพทางการแสดงออกคือเรื่องสำคัญที่เป็นการบ่งบอกถึงการสื่อสารระหว่างผู้คนในชุมชนกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ เพื่อสะท้อนให้พวกเขาเหล่านั้นได้มองเห็นถึงปัญหาแล้วเกิดการปรับปรุงแก้ไขหรือเกิดการป้องกันเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก เสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ Read More …